Formualrz Promocyjny

Imi� i nazwisko*:
Telefon*:
Email:

Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezb�dne do obs�ugi powy�szego zg�oszenia. Wys�anie formularza jest r�wnoznaczne z wyra�eniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie, w tym r�wnie� w przysz�o�ci, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzib� przy
ul. Po�czy�skiej 118a, 01-304 Warszawa. Jednocze�nie przyjmuj� do wiadomo�ci, i� przys�uguje mi prawo do wgl�du, wstrzymania przetwarzania oraz usuni�cia w/w danych osobowych.


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /nowy_index.php on line 646

*) Informacje zawarte na stronie nie s prawnie wice i nie maj charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjcia jedynie przykadowo obrazuj prezentowane trci. Niektre elementy wyposaenia opisane i demonstrowane na stronie mog by dostpne tylko w wybranych krajach lub wycznnie za dodarkow opat. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktw w danym kraju naley kontaktowa si z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wice ustalenia dotyczce wyposaenia i specyfikacji pojazdu nastpuj kadorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.