Formualrz Promocyjny

Imiďż˝ i nazwisko*:
Telefon*:
Email:

Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezb�dne do obs�ugi powy�szego zg�oszenia. Wys�anie formularza jest r�wnoznaczne z wyra�eniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie, w tym r�wnie� w przysz�o�ci, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzib� przy
ul. Po�czy�skiej 118a, 01-304 Warszawa. Jednocze�nie przyjmuj� do wiadomo�ci, i� przys�uguje mi prawo do wgl�du, wstrzymania przetwarzania oraz usuni�cia w/w danych osobowych.


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /nowy_index.php on line 646

Newsletter

Email*:
Potwierdzenie adresu email*:
Imię*:
Nazwisko*:
Firma:
Płeć*:
Miasto:
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie, w tym również w przyszłości, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez dealera marki Volkswagen - Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 118a
w Warszawie. W/w dane osobowe będą przechowywane w Bazie Adresowej, zgodnie z wymaganiami dot. zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, określonymi w przepisach prawa. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo wglądu do w/w danych osobowych, prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania, zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia tych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne.

*Wyróżnione pola są wymagane w procesie rejestracji do newslettera.

*) Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane trści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogą by dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznnie za dodarkową opłatą. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.